Ubezpieczenia majątkowe Świdnica

domy, mieszkania, budynki

Ubezpieczenie mienia Świdnica

Świdnica - ubezpieczenia majątkowe. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń nieruchomości w Świdnicy. Oferta ubezpieczenia domu, budynku, mieszkania w Świdnicy. Ubezpieczenie od pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Świdnicka oferta ubezpieczeń majątkowych w szerokim zakresie.


Świdnica - ubezpieczenie majątkowe chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia ochronę domów, mieszkań, budynków, budowli i innych nieruchomości. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są też maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich itp.